Lidmaatschap

IJsvereniging Zoetermeer is de enige vereniging in Zoetermeer voor het hardrijden op de schaats, zowel langebaan, marathon als shorttrack. Onze leden komen niet alleen uit Zoetermeer, maar ook uit Hazerswoude, Boskoop, Zevenhuizen en vele andere plaatsen in de wijde omtrek van Zoetermeer. Het schaatsen zelf vindt o.a. plaats in de PWA SilverDome in Zoetermeer en op de Uithof in Den Haag.

IJsvereniging Zoetermeer (YVZ) is opgericht op 1 maart 1886 en telt zo’n 300 leden. YVZ is de oudste vereniging van Zoetermeer en een van de grootste schaatsverenigingen van Zuid-Holland.

Het doel van de vereniging, zoals vermeld in de statuten, is: “….het doen beoefenen en het bevorderen van de schaatssport…door het organiseren van trainingen zowel op het ijs als anderszins; het organiseren van en deelnemen aan wedstrijden en andere evenementen op het gebied van het schaatsenrijden…”.

De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB).

De eigen schaatsactiviteiten vinden voornamelijk plaats in de SilverDome in Zoetermeer en op de Uithof in Den Haag, maar ook op de skeelerbaan in het Buytenpark. Leden nemen deel aan wedstrijden op vele andere ijsbanen in binnen- en buitenland. Onder deskundige leiding worden in de zomer conditietrainingen (lopen, skeeleren en fietsen) gegeven.

De vereniging beschikt over een eigen clubhuis ‘de Buytenbocht’ gelegen aan de skeelerbaan in het Buytenpark in Zoetermeer. Hier starten de zomertrainingen en kunt u uw schaatsen laten slijpen.

Om gebruik te kunnen maken van schaatslessen of trainingen dient u lid te zijn van de IJsvereniging Zoetermeer. Op deze pagina vindt u alle informatie over het lidmaatschap.

Schaatsen bij YVZ

Het volgende pdf’je bevat een overzicht van de tarieven voor seizoen 2023-2024:

Inschrijven

U kunt zich inschrijven via het online inschrijfformulier.

Lidmaatschap

U kunt zich aanmelden als lid van YVZ en voor deelname aan onze schaatsactiviteiten door het invullen en tijdig opsturen van een aanmeldingsformulier. Het lidmaatschap gaat in zodra uw inschrijving is verwerkt door onze ledenadministratie (tenzij u expliciet aangeeft dat u vanaf een andere datum lid wilt worden. U krijgt vanzelf bericht op het door u opgegeven e-mailadres als de inschrijving is goedgekeurd. Let op! Omdat wij verschillende schaatsactiviteiten aanbieden, is het noodzakelijk om u separaat in te schrijven voor de gewenste training/les die u wilt volgen. Onze leden krijgen voor aanvang van het winterseizoen bericht over wanneer hun inschrijving bij ons binnen moet zijn. In bovenstaande “kostenstructuur” kunt u terug vinden wat de tarieven voor de verschillende trainingen zijn.

Lidmaatschap loopt altijd automatisch door
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Het lidmaatschap wordt automatisch met een jaar verlengd, tenzij uiterlijk 1 maand voor het eind van het verenigingsjaar (dus voor 1 juni) schriftelijk, per e-mail of via de ledenmodule is opgezegd bij de ledenadministratie. Opzeggingen worden schriftelijk of per e-mail bevestigd. Iedere andere manier van opzeggen, bijvoorbeeld via trainers, wordt als niet gedaan beschouwd. Let op! Wanneer men zich niet meer aanmeldt voor schaatsactiviteiten in een volgend seizoen, blijft men nog steeds lid van onze vereniging en is men dus contributie verschuldigd!

Tussentijds opzeggen lessen en trainingen
Wanneer men tijdens het seizoen wil stoppen met lessen of trainingen, dan moet u dat zo snel mogelijk schriftelijk of per e-mail doen bij de ledenadministratie. Hierbij dienen de eventuele abonnementen te worden ingeleverd. Alleen dan is in enkele gevallen (gedeeltelijke) restitutie mogelijk! Abonnementen Uithof en shorttrack zijn in principe niet op te zeggen. Opzeggingen van lessen en trainingen worden schriftelijk of per e-mail bevestigd. Iedere andere manier van opzeggen, bijvoorbeeld via trainers, wordt als niet gedaan beschouwd.

Achteraf opzeggen
Opzeggingen kunnen niet met terugwerkende kracht gehonoreerd worden! Wanneer men tijdens of na afloop van een seizoen bericht dat men, door welke oorzaak dan ook, niet of onvoldoende heeft kunnen schaatsen in de voorafgaande periode, zal dat geen aanleiding zijn tot restitutie.

Betaling
Op het aanmeldingsformulier wordt een machtiging ingevuld. Afschrijving voor contributie, lessen, abonnementen, passeerkaarten, wedstrijddeelname geschiedt in vier termijnen, te weten oktober, november, december en januari. Overige kosten worden aan het eind van de betreffende maand geïncasseerd.

Donateur

Als donateur van IJsvereniging Zoetermeer ondersteunt u de vereniging en onze activiteiten. U kan al donateur worden voor € 30,- per jaar. Maar hogere bedragen of meerdere malen per jaar is uiteraard ook een optie.

YVZ biedt zijn donateurs een blijk van erkenning aan in de vorm van YVZ-schaatssloffen die gemaakt worden door Webshop Constanze.nl, mocht u hier geen interesse in hebben wilt u dat dan laten weten?

Let op, alleen leden hebben recht op het uitbrengen van een stem tijdens de algemene vergadering en niet donateurs.

U kunt u aanmelden door een mail te sturen naar onze penningmeester. Adres; penningmeester@yvz.nl U krijgt een mail te bevestiging en nadere informatie.

Elk jaar opnieuw

Alleen leden kunnen aan de door YVZ georganiseerde schaatsactiviteiten deelnemen. Omdat jaarlijks veel wijzigingen optreden in de uren waarop onze leden willen schaatsen, moet u zich ieder jaar opnieuw aanmelden voor deelname aan onze lessen en trainingen. Doe dat wel tijdig d.w.z. voor 1 augustus. Anders kunt u misschien geen plek krijgen op het door u gewenste uur. Te laat aanmelden betekent ook extra werk voor de ledenadministratie.

Betalingen

Giro 2307554 – IBAN: NL70INGB0002307554
t.n.v. penningmeester IJsvereniging Zoetermeer

Onze sponsoren: